Rozvíjení principů a myšlenek České Konference v jednotlivých oborech lidské činnosti

Základní principy a myšlenky České Konference nacházejí přirozeně svůj odraz v konkrétních oborech lidské činnosti, v nichž se uskutečňováním mohou zřetelně a pro každého dostatečně viditelně rozvinout hodnoty spočívající v těchto principech a stěžejních myšlenkách.

Ze základních oborů lidské činnosti, uvedených také v bodě (3.) Programu, se v rámci 1.ročníku Konference otevře možnost spolupráce na oborech Pedagogika a Ekonomika :

 a) obor Pedagogika – „Ozdravění výuky a vzdělávání"

  1. vzdělanost jako největší „deviza" národa
  2. ozdravění vztahů „žák – učitel"
  3. přirozená forma výuky / učení (se)
  4. učení (se) pro život – oproštění výuky od nepotřebných znalostí
  5. zdravé pojetí vybraných předmětů :

5a) Matematika – základ poznání souvislostí o světě
5b) Historie – od řady letopočtů k poznání minulých dob
5c) nauka o Jazyku a Literatuře
5d) Filosofie a Společenská výchova
( rozvoj obrazotvornosti, rozmanité positivní vidění světa, neohraničenost myšlenek, inspirace z přírodního světa – Vesmíru )
5e) Hudební, Výtvarná, Estetická výchova
5f) Ruční práce – pro chlapce i dívky

b)obor Ekonomika – „ Ozdravění (národního) hospodářství"

  1. ozdravění (vyjasnění) pojmu „Bohatství"
  2.  „honba za ziskem" jako plýtvání všemi dostupnými zdroji
  3. lidská práce jako nejvyšší „přidaná hodnota" (zdravý a nutný podíl lidské práce)
  4. ozdravění a vlastní (pravý) smysl „Peněžního systému"
  5. příčiny, důvod(y) a význam tzv. „Hospodářských krizí"