Programy všech ročníků konferencí

I. ročník České Konference 2009

SOBOTNÍ PROGRAM

9,00 - Úvodní slovo za pořadatele České konference
9,20 - Petr Kostka – čtení myšlenek z díla J.A. Komenského
9,30 PhDr. Zdeněk Mahler, Dr.h.c. - „Osud i naděje“
10,00 Miroslav Matouš - „Vláda věcí – J.A. Komenský“
10,30 - JUDr. Ján Čarnogurský - „Slovenská dimenze Česka“
11,00 - Ing. Jan Tamáš, Ph.D. - „Politická kultura“ v Českých zemích, přínos humanismu a nenásilí k účinnému řešení problémů“
11,30 - Ing. Radim Lhoták - „Národ bez kultury zemře“
12,00 - PhDr. Juraj Lajda - „Průkopníci politiky nenásilí ve 20. století“
12,30 - Oběd – přestávka
13,30 - PhDr. Tomáš Sedláček - „Příspěvek na aktuální téma“
14,00 - Mgr. Jiří Čehovský - „Materialismus – falešné naděje“
14,30 - Mgr. Martin Valentovič - „Současné trendy a výhledy rozvoje hospodářství obcí, regionů, států“
15,00 - Přemysl Janýr - „Příštích dvacet let“
15,30 - Stanislav Rudolfský - „Duchovní rozměr českého vinařství“
16,00 - Vojtěch Sedláček / Mgr. Ivana Terezie Grosskopfová - „Jaká krize, jaké sociální podnikání“
16,30 - RNDr. Emil Páleš, CSc. - „Komenského Pansofia dnes - hledání sjednocující vize a poznání jako předpoklad všenápravy“
17,00 - Ing. Jan M. Kubín - „Nová metodika nejen v pedagogice – obecný komunikační algoritmus – Pansofia“
17,30 - Ing. Vít Syrový - „Co nám přinesly změny v potravinářství – aneb: Proč je tolik různých pochutin“
18,00 – 18,30 - Krátká diskuse na předcházející témata
18,30 – 19,30 - Občerstvení
19,30 - Hudební vystoupení tubového kvarteta „Síla“
20,00 - Oficiální ukončení programu sobotní části České konference
16,30 – 18,30 - Seminář (workshop) na téma „Ozdravění hospodářství a ekonomiky“ (historie, současnost, budoucnost)
(bude probíhat souběžně s hlavním programem v místnosti malého salonku v prvním patře kongresového centra)

NEDĚLNÍ PROGRAM

9,00 - Úvodní slovo za pořadatele České konference
Úvodní koncert FHQ (Family Hönig Quartet)
Čtení z myšlenek T.G. Masaryka
9,30 - Svatopluk Karásek – „Komenský pro dnešek“
10,00 - Renáta Fučíková – beseda „Velikáni České historie v knihách pro mládež“
10,30 - Ernestína Velechovská - „Základy našeho života a programy v mysli“
11,00 - Dana Feminová - „Cesta k porozumění a pochopení“
11,30 - Diskusní blok výhledy a možnosti
13,30 - Koncert na závěr Konference
14,00 – 16,00 - Volná debata na nejrozličnější témata
14,00 – 16,00 - Seminář (workshop) na téma pedagogika - „Etický rozměr výuky a vzdělávání“ (skryté rezervy)

 

II. ročník České Konference 2010

PROGRAM 2. ROČNÍKU ČESKÉ KONFERENCE 

PÁTEK 23.4. 
11,00 hod. – začátek konference – úvodní slovo zakladatelů ČESKÉ KONFERENCE
11,30 hod. – promítání krátkometrážního filmu absolventa FAMU Ondřeje Rybára „PÁR MINUT“
12,00 hod. – PhDr. Juraj Lajda
12,30 hod. – p. Petr Skořepa
13,00 hod. – p. Antonín Mareš
13,30 hod. – PŘESTÁVKA
14,30 hod. – kulturní program – p. Gabriela Filippi – Komenský v myšlenkách a slovech
15,00 hod. – RNDr. Emil Páleš, Csc.
15,30 hod. – Ing. Radim Lhoták
16,00 hod. – p. Tomáš Boněk
16,30 hod. – p. Murphy Tim Wallace
17,30 hod. – PŘESTÁVKA
17,45 hod. – Diskuzní část
18,45 hod. – PŘESTÁVKA
19,00 hod. – p. Richard Pachman – komponované hudební vystoupení
19,50 hod. – p. Ctirad Hemelík – úvod k filmu z festivalu PRAŽSKÉ BRÁNY
20,00 hod. – promítání filmu „LIFE AFTER LIFE“ Život po životě R. Moody
22,00 hod. – závěr programu 1. dne ČESKÉ KONFERENCE

SOBOTA 24.4. 
9,00 hod. – úvodní slovo k programu
9,15 hod. – pozdravení a vzkaz 2. ročníku České konference – PhDr. Zdeněk Mahler, Dr.h.c.
9,30 hod. – čtení a promluva T. G. Masaryka – přednes p. Lukáš Hlavica
10,00 hod. – Ing. Jan Tamáš, Ph.D.
10,30 hod. – p. Přemysl Janýr
11,00 hod. – p. Jan Čulík
12,00 hod. – Ing. Vladimír Ondruš
12,30 hod. – Ing. Jiří Schlimbach
13,00 hod. – Mgr. Iva Tereza Grosskopfová
13,30 hod. – PŘESTÁVKA – OBĚD
14,30 hod. – p. Martin Valentovič
14,45 hod. – p. Jiří Plicka
15,15 hod. – Dr. Pavel Lehký
15,45 hod. – Prof. PhDr. Jiří Marvan, Ph.D.
16,15 hod. – p. Petr Hradil
16,45 hod. – p. Tomáš Pfeifer
17,15 hod. – Mgr. Alžběta Šorfová
17,45 hod. – Ing. Antonín Baudyš
18,15 hod. – RNDr. Emil Páleš, Csc.
18,30 hod. – PŘESTÁVKA
19,00 hod. – DISKUZE
20,00 hod. – PŘESTÁVKA
20,15 hod. – p. Štěpán Rak, Alfréd Strejček – komponovaný pořad
21,15 hod. – ukončení 2. dne ČESKÉ KONFERENCE
21,30 – 23,30 hod. – volná diskuze ve vyhrazených prostorách lázeňského kongresového centra

NEDĚLE 25.4. 
8,30 hod. – koncertní vystoupení Pardubického LŠU – p. Rudolf Dvořák
9,00 hod. – p. Táňa Fischerová čtení z J. Husa a Chelčického
9,30 hod. – Mgr. Petr Vogeltanz
10,00 hod. – JUDr. Marie Vodičková
10,30 hod. – p. Miroslav Matouš
11,00 hod. – p. Dana Feminová
11,30 hod. – p. Táňa Fischerová
12,00 hod. – PŘESTÁVKA – OBĚD
13,00 hod. – p. David Bartoň
13,30 hod. – ThMgr. Svatopluk Karásek
14,00 hod. – DISKUZE – závěrečná vystoupení přednášejících hostů
16,00 hod. – ukončení 2. ročníku ČESKÉ KONFERENCE

 

III. ročník České Konference 2011

Program III. ročníku České Konference

PÁTEK – 13. května 2011

13:00 Zahájení konference hlavními organizátory 
13:30 PhDr. Juraj Lajda – „Principy dobré vlády“ (zamyšlení nad historií)
14:00 Tomáš Boněk – „Cesta králů a mizérie naší doby.“ (Karel IV., cesta svatého Grálu a trojčlennost soc. organismu)
14:30 Doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. – „ Charakterové přednosti a ctnosti“
15:00 Niklaus Anton Gubser – „Univerzální hodnoty a naděje ke spolupráci“
15:30 Mgr. Roman Frühauf – „Moc usmíření“
16:00 Jan Šinágl – „Bez pravdy o naší minulosti nemůžeme jít její cestou ani v budoucnosti.“
16:30 PhDr. Milan Hanuš, CSc – „Politika a demokracie v krizi – jak vést diskusi?“
17:00 Dana Feminová – „O projektu Parky studií a reflexe 
17:30 Diskuse 
18:30 PŘESTÁVKA NA VEČEŘI A OBČERSTVENÍ

Večerní kulturní program České Konference se vždy stává krásným uzavřením celého dne a zároveň poukázáním na odkazy z naší historie. Též v letošním třetím ročníku jsme pro vás připravili několik takovýchto zážitků. Jedním z nich je nepochybně umělecké vystoupení
Alfreda Strejčka a Štěpána Raka na téma Karel IV. „VIVAT CAROLUS QUARTUS “
Začátek představení 19:30

SOBOTA – 14. května 2011

9:00 Zahájení konference hlavními organizátory – Politicko-ekonomická část a občanské aktivity
9:30 RNDr. Pavel Lehký -  „Jak opravit demokracii.“
10:00 Petr Havlíček – „Pozitivní svět – stabilní základ společnosti.“
10:30 Ing. Jiří Schlimbach – „Ekonomika a peníze – jsme připraveni na zásadní změny?“ Hospodářské a družstevní alternativy, udržitelný rozvoj měst a obcí, soběstačnost. Témata, která stále více získávají na aktuálnosti i naléhavosti.
11:00 Petr Hradil – „Cesta k družstevnímu spolupodílnictví.
11:30 Ing. Magdalena Hunčová – Družstevní financování a financování družstev.
12:00 František Stočes – Družstevnictví vybuduje lepší svět.
12:30 Mgr. Karel Šťastný – Družstevní principy v praxi.
13:00 Přestávka NA OBĚD A OBČERSTVENÍ 
14:00 Po obědě začneme velmi netradičním způsobem, formou „tvůrčích dílen-tvůrčí spolupráce“.

V několika skupinách budeme všichni účastníci konference pomáhat vyřešit některé otázky na téma vzdělávání, školství a výchova dětí: 
Jak propojit “alternativní” a tradiční školství ku prospěchu rozvoje dítěte a společnosti? Jak rozvíjet dítě efektivně po všech stránkách (intelektové, sociální, emoční i duchovní)? Jak v dětech probouzet citlivost, zájem a vědomí vlastní zodpovědnosti?
Vše za doprovodu odborníků na toto téma se závěrečným vyhodnocením a diskusí. Tímto tématem Vás budou provázet: 
Leoš Převrátil, Daniela Cachová, Mgr. Roman Frühauf

Další moderátoři jednotlivých diskusních skupin (bez příspěvku): 
Simona Heřtusová: Jakou formou předávat hluboké duchovní hodnoty a jak je zařadit do současného vzdělávacího systému?
Dana Feminová: Jak přispět skrze vzdělávací systém k nenásilné společnosti?
Vít Ronovský: Jak být respektovaným dítětem, učitelem a rodičem?

V další části sobotního odpoledního programu konference se můžete těšit na zajímavá a přínosná témata z různých oborů lidského působení, která si pro vás připravili:

16:00 Jaroslav Kuchař – „Neptej se, co může udělat tvá zem pro tebe. Ptej se, co ty můžeš udělat pro svoji zem.“
16:30 Václav Vorel – „Probuzení a vykročení.“
17:00 RNDr. Emil Páleš, CSc. – „Co nás čeká v druhé polovině 21. století?“
17:30 Táňa Fischerová – „Spolupráce, nacházení jednotnosti, propojování, včetně duchovního rozměru.“
18:00 Božidara Turzonovová – „ Herectví a divadlo jako organická součást lidské existence.“
18:30 Diskuse 
19:00 Přestávka NA VEČEŘI A OBČERSTVENÍ

Jsme velmi potěšeni, že ve večerní sobotní části České Konference, vám můžeme nabídnout krásný kulturní zážitek v podání uměleckého orchestru
MUSICA BOHEMICA pod vedením JAROSLAVA KRČKA na téma „ MAEISTAS ET VITA CAROLI“
Začátek představení 20:00

NEDĚLE – 15. května 2011

9:00 Úvod 
9:15 ThMgr. Miroslav Matouš – „Námět pro nové lidství.“ (Zvláštní člověk P. P.)
9:45 Hana Kofránková – „Osvobozující pravda.“  Tématické čtení z odkazů naší minulosti.
10:00 Tomáš Pfeiffer – „Tvore lidského stupně, staň se člověkem – aneb filosofické zamyšlení nad naší dobou.“
10:30   Jan Konfršt – „Uplatňování víry v praxi všedního dne.“
11:00 Gabriela Filippi – Kulturní vstup – tematické čtení – J. A. Komenský
11:30 Věra Ludíková – „Je pro člověka poznatelný zrod vesmíru?“
12:00 JUDr. Marie Vodičková – „Jak zlepšit ochranu sociálně ohrožených dětí?“
12:30 Mgr. Alžběta Šorfová – „Láska a úcta k člověku.“
13:00 Přestávka NA OBĚD 
14:00 Diskuse 
15:00 Závěr a ukončení III. ročníku České Konference

Přednášející by se měli ve svém příspěvku pokusit odpovědět také na některé z těchto otázek:
1. Co byste změnil, kdybyste měl možnost to opravdu udělat? 
2. Jak by se měla naše společnost správně orientovat a nasměrovat? 
3. Jak by naše společnost měla ideálně fungovat? 
4. Na jakých základech by se mělo stavět? 
5. Mohl byste přispět k takovému inovativnímu přemýšlení a směrování společnosti s ostatními lidmi, majícími stejný cíl?

 

IV. ročník České Konference 2012

Program IV. ročníku České Konference

SOBOTA – 28. dubna 2012

09:30 Zahájení 1. dne ČK hlavními organizátory 
10:00 PhDr. Zdeněk Mahler, Dr.h.c. – videopozdrav a několik slov k současnému dění
10:10 Alfred Strejček     –   Jak dál?
10:40 Jaroslav Krček a Ilja Šmíd, ředitel Symfonického orchestru FOK  - Ke stavu  naší kultury
11:10 Ing. Jan Michael Kubín – Zdravý a nemocný biologický a společenský systém, základní zákony platné v Universu
11:30 prof. MUDr. Pavel Kalvach – Zrcadlení myšlenek jako podnět ke šlechtění společnosti
11:50 Mgr. Martin Valentovič – Spravedlivé vyrovnání jako základ hospodaření a soběstačnosti
12:10 Ing. Jaroslav Hauser – Budoucnost společnosti je v rovnováze
12:30  Jaroslav Kuchař – Čeká nás radikální transformace, svět bez nadvlády ideologií
12:40 Ctirad Hemelík – Cesta je přes regiony a komunity. Měnit paradigma skrz pozitivní vzory, myšlenky a vzájemnou spoluprací.
13:00 – 14:00 Přestávka NA OBĚD A OBČERSTVENÍ
14:00 Petr Havlíček – Pozitivní svět pro budoucí časy…
14:20 Ing. Jiří Schlimbach – Hospodářství a občanská společnost, co pro to musíme ještě udělat
14:40 Ing. Jaromír Fiedler (zástupce hnutí Zeitgeist) – Kudy a jak dál aneb projekt země
15:00 Miroslav Zelenka – Cesta k transformaci společnosti
15:20 Astrid Disha – Svoboda a zodpovědnost v kontextu nových  technologií
15:40 C r e ative Gate a hosté :
Vojtěch Ciml – Jak vidí dnešní svět mladí lidé
Milan Gazda a Blanka Soukupová za obec Kněžice: Představení projektu prvního soběstačného regionu
Alexander Budka – 10 let zkušeností z komunitního bydlení, rozvoje a sdílení
Lucie Galová (spoluorganizátorka akce Gorila na Slovensku) – Zkušenosti s revolucí a směřování k evoluci
Jiří Němec – Inspirace vychází z přírody
Robin Čumpelík – Budoucí energetická soběstačnost a svoboda
Jiří Zemánek – historik, kulturní aktivista a překladatel …
Tomáš Sousedík (syn pana Josefa Sousedíka – vynálezce prvního elektromobilu) inspirativní příběh etického podnikání za první republiky, představení prvního českého i světového elektromobilu

17:45  Diskuse
18:00  konec přednáškové části
18:00 – 19:00 Přestávka NA VEČEŘI A OBČERSTVENÍ
19:00 Večerní kulturní program České Konference 
Jsme velmi rádi, že naše pozvání přijala operní zpěvačka EVA DĚPOLTOVÁ,
která svým uměleckým vystoupením krásně zakončí sobotní večer České Konference.
Na klavír ji doprovází   Zdeněk Zahradník

NEDĚLE – 29. dubna 2012

09:30   Zahájení 2. dne ČK hlavními organizátory 
10:10  PhDr. Milan Hanuš, CSc. – Co se děje se světem z hlediska astrologie, současné cykly vývoje
10:30  Ing. Luděk Smolka – Nové možnosti spolupráce
10:50  Ing. Jiří Plicka – Příčiny podhoubí české korupce a jak z toho
11:10   Dana Feminová – Pokrok všech a pro všechny, nebo dlouhý a temný světový středověk?
11:30   Táňa Fischerová – Je to už tady?
11:50  JUDr. Marie Vodičková – Jak pomoci ohroženým dětem a rodinám v tíživé situaci
12:10   Ernestína Velechovská – Proměna vědomí člověka
12:30  RNDr. Emil Páleš, CSc. – Je ČK zárodkem duchovního parlamentu? Potřeba společné vize a za jakých podmínek k ní můžeme dospět
13:00 – 14:00 Přestávka NA OBĚD A OBČERSTVENÍ 14:05 Dana Cachová – Nenásilí jako cesta
14:25 Mgr. Pavel Kraemer, Ph.D. – Nové perspektivy Waldorfského školství a jiné alternativní proudy výuky u nás i v zahraničí. Co je třeba změnit?
14:45 Michal Roškaňuk – Neurodiverzita – cesta k novým řešením, jiný model myšlení nabízí nové cesty k řešení problémů.
15:05 Rostislav Řehoř – Praxe jako společný jmenovatel minulé Budoucnosti
15:25 Petr Hradil – Obroda slov a význam pojmů
15:45 Karel Šťastný – Prvovýroba jako nutný nástroj k soběstačnosti
16:05 PhDr. Anežka Janátová – Současná cesta od Aristotela k Platonovi jako odpověď na naši krizi myšlení
16:25 MUDr. Jan Hnízdil – V nemocné společnosti nemohou žít zdraví lidé
16:45 Ing. Jan Konfršt – Aramejský Otčenáš z pohledu dneška  navazuje  na hudební vystoupení o tomto tématu Ivana Lesná – zpěv, Jan Škrdlík – violoncello, Miroslav Zámečník

17:45 Diskuse
18:0 – 19:00 Přestávka NA VEČEŘI A OBČERSTVENÍ
19:00 Společný prožitek divadelní hry J. A. Komenského – Diogenes

PONDĚLÍ – 30. dubna 2012

09:30 Zahájení 3. dne ČK 
09:40 Věra Ludíková – Nebojme se
10:00 Mgr. Alžběta Šorfová – O českém národě
10:10 Tomáš Boněk – Dějiny českého národa, jako duchovní cesta – výzva přítomnosti 
10:30 Astrit Disha – Pohled křesťanství na islámský svět
10:40  Mezinárodní část České Konference na téma :

USMÍŘENÍ – usmíření jako cesta k novému budování vztahů k jednotlivci i národům
ODPUŠTĚNÍ – účinný nástroj pro uzdravení srdce i myšlení světa

Přednášející: 
Anton Niclaus Gubser (Švýcarsko) – Ředitel Japonské humanistické antropologické společnosti pro Evropskou sekci – Usmíření a principy míru 
Franco Pasqualini (Itálie) – President WAKAI Reconciliation – Cesta usmíření a budoucnost našich společností 
Mgr. Roman Frühauf (Rakousko) – Náčrt filozofie usmíření v životech a dílech J. A. Komenského a Viktora Frankla

13:00 – 14:00 Přestávka NA OBĚD A OBČERSTVENÍ
14:00 Pracovní (kruhy) dílny na téma USMÍŘENÍ A ODPUŠTĚNÍ, po jejich zakončení – vyhodnocení závěrů z těchto pracovních kruhů.
15:00 Marija Nimac Kalcina – Usmíření skrze odpuštění

Další částí programu bude představení mezinárodního projektu „ONLY ONE LIFE“, který vznikl na základě prožívání čtrnáctileté dívky z Japonska. Tento projekt pomáhá nalézat lidskost, soucit, porozumění a především smysl života.

18:00 Závěr přednáškové části
18:00 – 19:00    Přestávka NA VEČEŘI A OBČERSTVENÍ
19:00 Večerní kulturní vystoupení Gabriela Filipp – tématické čtení na klavír doprovází  Zdeněk Zahradník

ÚTERÝ – 1. května 2012

09:30 Zahájení 4. dne ČK
10:00 Představení nového KUTNOHORSKÉHO DEKRETU a následně nového projektu pro spolupráci na obrodě celé země:

OBČANSKÝ SNĚM ČECH, MORAVY A SLEZSKA , 
který vnáší řád do chaosu celospolečenských vztahů v podobě pilířů občanské společnosti. Tyto pilíře představují naprosto novou kvalitu lidského soužití a jsou nositeli impulzu umožňujícího řešit negativní celospolečenské a globální jevy.
Ustavení OBČANSKÉHO SNĚMU Čech, Moravy a Slezska je výsledkem mnohaleté práce jednotlivců i organizovaných sdružení.
Došlo k němu na základě individuálních potřeb změnit vše, co pošlapává lidskou důstojnost a co stále více vyhrocuje společenskou situaci.
Iniciativa OBČANSKÝ SNĚM Čech, Moravy a Slezska vzešla z touhy po spravedlnosti, svobodě a prosperitě, které současná společnost neumožňuje, ba přímo znemožňuje.
Z potřeby dosáhnout výše uvedeného se zakladatelé OS jako lidé různých světových názorů, filozofií a potřeb spojili a ve shodě přijali pilíře občanské společnosti na úrovni Všeobecné správy, Kultury a Hospodářství coby hodnotových pravidel reálného života .

12:00 – 13:00 Přestávka NA OBĚD A OBČERSTVENÍ
13:00 Diskuse 
15:00 Závěr IV. ročníku ČESKÉ KONFERENCE  a rozloučení s účastníky

Všichni přednášející budou ve svých vstupech odpovídat na klíčové otázky ČK: 
Co se děje se světem?
V čem tkví úspěch budoucnosti?
Svépomoc a soběstačnost
Co dál v současných podmínkách ve společnosti?
Je možné reformovat společnost na stávajících základech?

 

V. ročník České Konference 2013

Přednášející V. ročníku ČESKÉ KONFERENCE - 6. – 7. července 2013 

Již po páté pro vás připravujeme hodnotný program přednášek i kulturních vystoupení, která pomáhají k inspiraci, k nalézání možných řešení, k navazování nových možností spolupráce a vzájemné podpory, k novým přátelstvím, ke vzniku nových projektů na obrodě a všenápravě v naší společnosti.Nenechte si ujít jedinečnou atmosféru České Konference, na níž se lbudou podílet mimo jiné tito hosté:

PhDr. Zdeněk Mahler, Dr.h.c.
Prof. Erazim Kohák, Ph.D.
Prof. PhDr. Jiří Marvan, Ph.D.
Mgr., BcTh. Irena Kovářová
MUDr. Vladimír Vogeltanz
PhDr. Václav Mertin
prof. RNDr. Anna Strunecká
Mgr. Jiří Turek
PhDr. Anežka Janátová
RNDr. Emil Páleš, CSc.
prof. MUDr. Pavel Kalvach,CSc.
Jan Štern
Mgr. Jan Brabec
Mgr. Alžběta Šorfová
PhDr. Milan Hanuš, CSc.
herec, moderátor a recitátor Alfred Strejček
herečka Dana Černá
spisovatel a básník Miloslav Matouš
spisovatelka a básnířka Věra Ludíková a další…

Program V. ročníku ČESKÉ KONFERENCE - 15. –17. listopadu 2013
PÁTEK – 15. listopadu 2013
13:00 Zahájení
13:15 Promítání dokumentárního filmu „Nechte si chutnat" z filmového festivalu "ALIMENTERRE - „Země na talíři"
14:00 – 14:15 Přestávka
14:15 Ing. Magdalena Hunčová, Ph.D. – "Role družstev v současnosti"
14:45 Květa Pohlhammer – Lauterbachová - "Úrok jako hřích aneb co se změnilo od doby Martina Luthera"
15:20 Ing. Miloslav Hlavsa – "Náš Konzum – obchod pro komunitu"
15:50 Jiří Jabůrek – "Zkušenosti s novým uspořádáním společnosti v průmyslových podnicích"
16:15 – 16:30 Přestávka
16:30 Diskuze nad tématem "družstevnictví"
17:30 Mgr. Tomáš Boněk – "Jan Amos Komenský a jeho duchovní odkaz"
18:00 – 20:00 Přestávka na občerstvení – večeře
20:00 Večerní kulturní vystoupení k výročí úmrtí Jana Amose Komenského
SOBOTA – 16. listopadu 2013
09:00 Zahájení
09:10 Promítání vybraného dokumentárního filmu z filmového festivalu "ALIMENTERRE - „Země na talíři"
09:30 doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. – "Voda a sluneční energie"
10:00 Petr Hradil – "Ideje mají následky"
10:30 Doc. Ing. Pavel Beneš, CSc. – "Člověk jako systém i součást systému"
11:00 – 11:15 Přestávka
11:15 Aleš Svoboda – "Radhlas"
11:45 Radka Pokorná – "Představení svépomocného projektu Hearth"
12:15 Jaroslav Prášil – "Cesta řemeslníka"
12:45 – 14:00 Přestávka na oběd
14:00 Mgr. Karel Janeček, MBA, PhD. – "Demokracie 2.1.: Maximálně spravedlivá a efektivně fungující společnost"
14:30 Mgr. Martin Valentovič – "Od institucí ke komunitním službám – nové přístupy ke zdravotně znevýhodněným občanům"
15:00 Táňa Fischerová – "Jak pracovat na sjednocení"
15:30 prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. – "Možnosti efektivní pedagogiky v současné struktuře a organizaci školství"
16:00 Mgr. Roman Tlustoš – "Představení vzdělávacího projektu Daltonský plán"
16:30 Mgr. Svatava Kovářová – "Řešení úpadku současného vzdělávání"
16:45 – 17:00 Přestávka
17:00 – 18:30 Panelová diskuze na téma "školství"
20:00 – 21:00 Večerní komorní koncert
NEDĚLE – 17. listopadu 2013
09:00 Zahájení
09:10 Mgr. Jana Šilerová – "Ztišit se"
09:40 Miloslav Matouš – "Blahoslavenství chudoby"
10:10 Jaroslav Sýkora – "Jan Amos Komenský pro současnost..."
10:40 Ing. arch. Stanislav Kovář – "Dobré místo pro život"
11:00 Mgr. Irena Kovářová – "Žena a dobré místo pro život"
11:30 Závěrečné rozloučení s kulturním vystoupením
Programem konferenčních dnů provází Karel Kříž.
Časy jednotlivých přednášek jsou pouze orientační. Změna programu vyhrazena.

 

VI. ročník České Konference 2014

8:30 – 9:00 - Registrace účastníků
9:00 - Slavnostní zahájení včetně kulturního vystoupení
10:00 – 12:00 - V prvním dějství vystoupí pozvaní hosté se svými tematickými příspěvky, ve kterých představí své pohledy na současný stav společnosti z různých úhlů pohledu svého působení (školství a vzdělávání, kultura, občanské aktivity, filosofie, ekonomie a rozvoj regionů, soběstačnost a svépomoc, inspirace a povzbuzení...)
12:00 – 14:00 - Přestávka na oběd a občerstvení
14:00 – 16:00 - V druhém dějství otevřeme první živou „Obecnou poradu o nápravě věcí lidských" s pozvanými hosty, kdy budeme společně hovořit a odpovídat na otázku „Kde začíná nový začátek?"
Samozřejmě se dotkneme i dalších otázek, ale především bychom chtěli nacházet společné východisko a jednotící prvek, který by se stal důkazem, že je možné i v různorodosti lidí spolupracovat, vzájemně se inspirovat a povzbuzovat.
16:00 – 17:00 - Přestávka na občerstvení
17:00 – 19:00 - Ve třetím dějství představíme připravovaný návrh vzniku ZEMSKÉHO SNĚMU ČMS k širší a konkrétnější spolupráci všech lidí, kteří se touží spolupodílet na společenském rozvoji a ozdravění společnosti, spolupráci, která zde doposud v novodobé historii nebyla uplatněna.
V tomto posledním dějství bychom chtěli společně se všemi zúčastněnými pohovořit o tomto návrhu, včetně vašich otázek, podnětů a inspirací.
19:00 – 20:00 - Přestávka na občerstvení
20:00 – 20:45 - Závěrečné kulturní tematické vystoupení za doprovodu hudby, tance a slova.
21:00 - Přestože tímto časem bude VI. ročník České Konference již ukončen, můžete společně s námi strávit i zbytek večera ve vzájemných rozhovorech, tkaním nových vztahů, přátelství a další možné spolupráce. Sdílet tak své prožitky, odhodlání i vize ve své vřelosti a srdečnosti.

Pozvaní přednášející hosté a názvy jejich vstupů:

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. – Universita Pardubice, (vzdělávání, školství)
„Výchova a vzdělávání má začátek v každém okamžiku, problémem mohou být konce."
Mgr. Jan Brabec – projekt Pro regiony,
„Globalizace končí, ale co začíná a jak?"
Ing. Jaromír Fiedler – zástupce hnutí „Zeitgeist Movement"
„Průlom v myšlení."
Tomáš Boněk – lektor v akademii Tabor, spisovatel, kněz Obce křesťanů
„Je něco nového pod sluncem?"
Libor Malý – úspěšný podnikatel buddhista a zakladatel globální platformy „Hearth.net" založené na ekonomice daru

Miroslav Matouš – básník a spisovatel
Stanislav Miler – cestovatel, aktivista, kameraman, lektor Akademie soběstačnosti
ing. Jaroslav Hauser a Petr Hradil – zástupci Občanského sněmu ČMS
Mgr. Eva Ohrablová – politoložka, cestovatelka, Devi Consulting s.r.o., politická poradkyně, zakladatelka neziskové organizace SEEDS zaměřené na veřejně prospěšné služby v oblasti tvorby, rozvoje, ochrany, obnovy a prezentace duchovních hodnot
"Inspirovat ke zvědavosti a poznání"

 

Program VII. ročníku ČESKÉ KONFERENCE 2015

SOBOTA – 21. listopadu 2015 dopolední část

9:00 Zahájení ČK
9:20 PhDr. Zdeňek Mahler, Dr.h.c. - „Osud nebo naděje"
10:00 Mgr. Tomáš Boněk - „Máme se bát? - strach a naděje na prahu velkých změn"
10:30 Ing. Jan Veleba - „Kde se nacházíme - aneb k národu patří jazyk, kultura a půda?"
11:00 Mgr. Renata Gregorová - „Celospolečenská devalvace lidských hodnot - nakolik dnes ještě platí, že rodina = základ státu?"
11:30 prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. - „Školský systém jako brzda rozvoje společnosti?"
12:00 Mgr. Irena Žantovská, Ph.D. - „Odbíjí dvanáctá dnešní společnosti?"
12:30 - 14:00 Přestávka na oběd

SOBOTA – 21. listopadu 2015 odpolední část
14:00 Jan Petránek - „Odpovědi na otázky k současnému dění."
14:15 Doc. Mgr. Petr Žantovský, Ph.D. - „Mediální manipulace v digitálním věku."
14:45 Jan Schneider - „Nejhorší smrt je z úleku."
15:15 JUDr. Miroslav Polreich - „Pozitivní řešení mezinárodních krizí."
15:45 RNDr. Marian Kechlibar, PhD. - „Kam kráčíš, Německo?"
16:15 RNDr. Emil Páleš, CSc. - „Duchovná identita Európy - výzvy a úlohy."
16:45 - 17:30 Přestávka na občerstvení
17:30 diskuze na téma „ALTERNATIVNÍ MEDIA, JEJICH VLIV A BUDOUCNOST" Této diskuse se zúčastní: David Hamr – redaktor ČR, Milan Vidlák - vydavatel a šéfredaktor časopisu Šifra, Boris Koroni (SK) –redaktor a moderátor rádia Slobodný vysielač, Doc. Mgr. Petr Žantovský, Ph.D. - novinář, historik médií, VŠ pedagog.
18:30 - 20:00 Přestávka na občerstvení - večeře
20:00 Večerní kulturní program, ve kterém uslyšíte krásné písně slovenského zpěváka a kytaristy Jana SVĚTLANA Majerčíka.

NEDĚLE – 22. listopadu 2015
9:00 Zahájení nedělního programu ČK
9:15 Tématické čtení
9:30 Ing. Aleš Hodina Dr.h.c. - „Rozpad rodiny a stát v roli otce."
10:00 Věra Ludíková - „Buďme vzorem pro ostatní"
10:30 prof. PhDr. Jiří Marvan, Ph.D. - „Čeština - budoucnost národa."
11:15 Mgr. Jana Šilerová - „I po půl jedné budeme žít."
11:45 Závěr a poděkování všem účastníkům ČK
Časy jednotlivých přednášek jsou pouze orientační. Změna programu vyhrazena. Možnost občerstvení zajištěno v příjemném prostředí kláštera Sv. Voršily. Chcete-li nás podpořit, pozvěte své přátele. Toto naše setkání může měnit dění ve společnosti.

 

Program VIII. ročníku ČESKÉ KONFERENCE 2018

Sobota 20.října 2018

9:30 – 10:00 Zahájení/ Aleš Svoboda a starosta Kutné hory

10:00 – 12:00 Lenka Procházková, Jaroslav Bašta, Jan Schneider, Michal Semín, Petr Hájek, Marian Kechlibar

12:00 – 13:30 Oběd

13:30 – 18:00 Jaroslav Kuchař, Milan Vidlák, Martin Jan Stránský, Milan Podlipný, Jana Veleba, Tomáš Boněk, Jaroslav Štefec, Marek Obrtel, Emil Páleš

18:00 – 20:00 (média a jejich vliv na společnost – panelová diskuze) Boris Korony, Milan Vidlák, Oldřich Zajíc, Petr Žantovský, Jaroslav Hauser, Michal Semín, Petr Hájek

20:00 Koncert „Královská lípa vypráví“

 

Neděle 21.října 2018

9:30 – 12:30 Hana Tonzarová, Jan František Votava, Tomáš Lajmon, Jiří Čehovský, Jaroslav Škvařil, Emil Páleš

12:30 – 13:00 Závěrečné slovo konference

 

 

 

Sdílet článek

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn