III. ročník České Konference 13. – 15. 05. 2011 kl. sv. Voršily, Kutná Hora

Otázka lidské společnosti 2009 – 2019
„Odpovědi na otázky“

 

Program III. ročníku České Konference

PÁTEK – 13. května 2011

13:00 Zahájení konference hlavními organizátory 
13:30 PhDr. Juraj Lajda – „Principy dobré vlády“ (zamyšlení nad historií)
14:00 Tomáš Boněk – „Cesta králů a mizérie naší doby.“ (Karel IV., cesta svatého Grálu a trojčlennost soc. organismu)
14:30 Doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. – „ Charakterové přednosti a ctnosti“
15:00 Niklaus Anton Gubser – „Univerzální hodnoty a naděje ke spolupráci“
15:30 Mgr. Roman Frühauf – „Moc usmíření“
16:00 Jan Šinágl – „Bez pravdy o naší minulosti nemůžeme jít její cestou ani v budoucnosti.“
16:30 PhDr. Milan Hanuš, CSc – „Politika a demokracie v krizi – jak vést diskusi?“
17:00 Dana Feminová – „O projektu Parky studií a reflexe 
17:30 Diskuse 
18:30 PŘESTÁVKA NA VEČEŘI A OBČERSTVENÍ

Večerní kulturní program České Konference se vždy stává krásným uzavřením celého dne a zároveň poukázáním na odkazy z naší historie. Též v letošním třetím ročníku jsme pro vás připravili několik takovýchto zážitků. Jedním z nich je nepochybně umělecké vystoupení
Alfreda Strejčka a Štěpána Raka na téma Karel IV. „VIVAT CAROLUS QUARTUS “
Začátek představení 19:30

SOBOTA – 14. května 2011

9:00 Zahájení konference hlavními organizátory – Politicko-ekonomická část a občanské aktivity
9:30 RNDr. Pavel Lehký -  „Jak opravit demokracii.“
10:00 Petr Havlíček – „Pozitivní svět – stabilní základ společnosti.“
10:30 Ing. Jiří Schlimbach – „Ekonomika a peníze – jsme připraveni na zásadní změny?“ Hospodářské a družstevní alternativy, udržitelný rozvoj měst a obcí, soběstačnost. Témata, která stále více získávají na aktuálnosti i naléhavosti.
11:00 Petr Hradil – „Cesta k družstevnímu spolupodílnictví.
11:30 Ing. Magdalena Hunčová – Družstevní financování a financování družstev.
12:00 František Stočes – Družstevnictví vybuduje lepší svět.
12:30 Mgr. Karel Šťastný – Družstevní principy v praxi.
13:00 Přestávka NA OBĚD A OBČERSTVENÍ 
14:00 Po obědě začneme velmi netradičním způsobem, formou „tvůrčích dílen-tvůrčí spolupráce“.

V několika skupinách budeme všichni účastníci konference pomáhat vyřešit některé otázky na téma vzdělávání, školství a výchova dětí: 
Jak propojit “alternativní” a tradiční školství ku prospěchu rozvoje dítěte a společnosti? Jak rozvíjet dítě efektivně po všech stránkách (intelektové, sociální, emoční i duchovní)? Jak v dětech probouzet citlivost, zájem a vědomí vlastní zodpovědnosti?
Vše za doprovodu odborníků na toto téma se závěrečným vyhodnocením a diskusí. Tímto tématem Vás budou provázet: 
Leoš Převrátil, Daniela Cachová, Mgr. Roman Frühauf

Další moderátoři jednotlivých diskusních skupin (bez příspěvku): 
Simona Heřtusová: Jakou formou předávat hluboké duchovní hodnoty a jak je zařadit do současného vzdělávacího systému?
Dana Feminová: Jak přispět skrze vzdělávací systém k nenásilné společnosti?
Vít Ronovský: Jak být respektovaným dítětem, učitelem a rodičem?

V další části sobotního odpoledního programu konference se můžete těšit na zajímavá a přínosná témata z různých oborů lidského působení, která si pro vás připravili:

16:00 Jaroslav Kuchař – „Neptej se, co může udělat tvá zem pro tebe. Ptej se, co ty můžeš udělat pro svoji zem.“
16:30 Václav Vorel – „Probuzení a vykročení.“
17:00 RNDr. Emil Páleš, CSc. – „Co nás čeká v druhé polovině 21. století?“
17:30 Táňa Fischerová – „Spolupráce, nacházení jednotnosti, propojování, včetně duchovního rozměru.“
18:00 Božidara Turzonovová – „ Herectví a divadlo jako organická součást lidské existence.“
18:30 Diskuse 
19:00 Přestávka NA VEČEŘI A OBČERSTVENÍ

Jsme velmi potěšeni, že ve večerní sobotní části České Konference, vám můžeme nabídnout krásný kulturní zážitek v podání uměleckého orchestru
MUSICA BOHEMICA pod vedením JAROSLAVA KRČKA na téma „ MAEISTAS ET VITA CAROLI“
Začátek představení 20:00

NEDĚLE – 15. května 2011

9:00 Úvod 
9:15 ThMgr. Miroslav Matouš – „Námět pro nové lidství.“ (Zvláštní člověk P. P.)
9:45 Hana Kofránková – „Osvobozující pravda.“  Tématické čtení z odkazů naší minulosti.
10:00 Tomáš Pfeiffer – „Tvore lidského stupně, staň se člověkem – aneb filosofické zamyšlení nad naší dobou.“
10:30   Jan Konfršt – „Uplatňování víry v praxi všedního dne.“
11:00 Gabriela Filippi – Kulturní vstup – tematické čtení – J. A. Komenský
11:30 Věra Ludíková – „Je pro člověka poznatelný zrod vesmíru?“
12:00 JUDr. Marie Vodičková – „Jak zlepšit ochranu sociálně ohrožených dětí?“
12:30 Mgr. Alžběta Šorfová – „Láska a úcta k člověku.“
13:00 Přestávka NA OBĚD 
14:00 Diskuse 
15:00 Závěr a ukončení III. ročníku České Konference

Přednášející by se měli ve svém příspěvku pokusit odpovědět také na některé z těchto otázek:
1. Co byste změnil, kdybyste měl možnost to opravdu udělat? 
2. Jak by se měla naše společnost správně orientovat a nasměrovat? 
3. Jak by naše společnost měla ideálně fungovat? 
4. Na jakých základech by se mělo stavět? 
5. Mohl byste přispět k takovému inovativnímu přemýšlení a směrování společnosti s ostatními lidmi, majícími stejný cíl?

Sdílet článek

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn