VI. ročník České Konference 17. 5. 2014 2014 kl. sv. Voršily, Kutná Hora

PROGRAM VI. ročníku ČESKÉ KONFERENCE

17. 5. 2014 ve Voršilském klášteře v Kutné Hoře

Téma: „Kde začíná nový začátek?"

Je tomu dávno, kdy byla pronesena krásná slova J. A. Komenského, že všichni na jednom jevišti stojíme a vše co se na něm odehrává, dotýká se všech. A tak jeviště života přivádí každého z nás mnoha způsoby do různých životních událostí, dějů a prožitků, kdy smíme pomáhat, inspirovat se, sloužit, všemožně tvořit, vzdělávat se i působit na další dění v celé společnosti.

Proto buďte zváni těmito slovy do nového spolupůsobení ČESKÉ KONFERENCE, která letos bude mít novou formu uspořádání ve třech hlavních dějstvích.

8:30 – 9:00
Registrace účastníků

9:00
Slavnostní zahájení včetně kulturního vystoupení

10:00 – 12:00
V prvním dějství vystoupí pozvaní hosté se svými tematickými příspěvky, ve kterých představí své pohledy na současný stav společnosti z různých úhlů pohledu svého působení (školství a vzdělávání, kultura, občanské aktivity, filosofie, ekonomie a rozvoj regionů, soběstačnost a svépomoc, inspirace a povzbuzení...)

12:00 – 14:00
Přestávka na oběd a občerstvení

14:00 – 16:00
V druhém dějství otevřeme první živou „Obecnou poradu o nápravě věcí lidských" s pozvanými hosty, kdy budeme společně hovořit a odpovídat na otázku „Kde začíná nový začátek?"

Samozřejmě se dotkneme i dalších otázek, ale především bychom chtěli nacházet společné východisko a jednotící prvek, který by se stal důkazem, že je možné i v různorodosti lidí spolupracovat, vzájemně se inspirovat a povzbuzovat.

16:00 – 17:00
Přestávka na občerstvení

17:00 – 19:00
Ve třetím dějství představíme připravovaný návrh vzniku ZEMSKÉHO SNĚMU ČMS k širší a konkrétnější spolupráci všech lidí, kteří se touží spolupodílet na společenském rozvoji a ozdravění společnosti, spolupráci, která zde doposud v novodobé historii nebyla uplatněna.

V tomto posledním dějství bychom chtěli společně se všemi zúčastněnými pohovořit o tomto návrhu, včetně vašich otázek, podnětů a inspirací.

19:00 – 20:00
Přestávka na občerstvení

20:00 – 20:45
Závěrečné kulturní tematické vystoupení za doprovodu hudby, tance a slova.

21:00
Přestože tímto časem bude VI. ročník České Konference již ukončen, můžete společně s námi strávit i zbytek večera ve vzájemných rozhovorech, tkaním nových vztahů, přátelství a další možné spolupráce. Sdílet tak své prožitky, odhodlání i vize ve své vřelosti a srdečnosti.

Pozvaní přednášející hosté a názvy jejich vstupů:

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. – Universita Pardubice, (vzdělávání, školství)
„Výchova a vzdělávání má začátek v každém okamžiku, problémem mohou být konce."
Mgr. Jan Brabec – projekt Pro regiony,
„Globalizace končí, ale co začíná a jak?"
Ing. Jaromír Fiedler – zástupce hnutí „Zeitgeist Movement"
„Průlom v myšlení."
Tomáš Boněk – lektor v akademii Tabor, spisovatel, kněz Obce křesťanů
„Je něco nového pod sluncem?"
Libor Malý – úspěšný podnikatel buddhista a zakladatel globální platformy „Hearth.net" založené na ekonomice daru

Miroslav Matouš – básník a spisovatel
Stanislav Miler – cestovatel, aktivista, kameraman, lektor Akademie soběstačnosti
ing. Jaroslav Hauser a Petr Hradil – zástupci Občanského sněmu ČMS
Mgr. Eva Ohrablová – politoložka, cestovatelka, Devi Consulting s.r.o., politická poradkyně, zakladatelka neziskové organizace SEEDS zaměřené na veřejně prospěšné služby v oblasti tvorby, rozvoje, ochrany, obnovy a prezentace duchovních hodnot
"Inspirovat ke zvědavosti a poznání"

Seznam pozvaných hostů se bude ještě doplňovat a může být malinko pozměněn v závislosti na nečekaných okolnostech života každého z nás.

Vstupenky si můžete rezervovat na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Cena vstupného při platbě předem je 360,- Kč.
Občerstvení je opět zajištěno po celou dobu trvání ČK.

Konference se uskuteční (jako již tradičně) v prostorách Voršilského kláštera v Kutné Hoře. Registrace účastníků bude probíhat v prodejně společnosti „Vinné sklepy Kutná Hora" – vstup je u brány vjezdu do kláštera z ulice Československých legionářů, kde také bude vyznačeno parkování pro účastníky.

Pokud nám chcete pomoci v našem úsilí
- můžete na Vaše stránky umístit pozvánku i banner České Konference
- můžete také doporučit či pozvat a přivézt další spřízněné a souznějící lidi, kteří by rádi pomohli svým způsobem k nápravě věcí lidských ve společnosti
- můžete zaslat jakoukoliv finanční částku na náš účet, která bude využita v širším působení České Konference ve společnosti
- můžete též pomoci i svojí službou, propagační činností, tiskem letáků, pozvánek, rollapů, plakátů a dalších prezentačních materiálů pro ČK
- můžete uspořádat setkání s Českou Konferencí, jejími zástupci a hosty ve Vašem městě
- můžete doporučovat videozáznamy z předchozích ročníků ČK, které jsou opravdu inspirativní a povzbudivé.

Jakékoliv další dotazy, nabídky ke spolupráci můžete posílat na e-mail. adresu:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Za celý organizační tým České Konference s přáním krásných dnů a brzkého setkání v Kutné Hoře

Karel Kříž
koordinátor ČK
ČESKÁ KONFERENCE
www.ceska-konference.cz
tel: 604 109 330

Sdílet článek

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn