Nad VII. ročníkem České Konference převzal záštitu prezident České republiky Miloš Zeman a starosta města Kutná Hora Bc. Martin Starý.

Program VII. ročníku ČESKÉ KONFERENCE

21. – 22. listopadu 2015 – klášter svaté Voršily, Kutná Hora

Když se podíváme do všech oborů působení člověka, do jeho života a spravování věcí veřejných i lidských už nemůžeme říci, že je za pět minut dvanáct či za minutu dvanáct i přesto, že si tak rádi necháváme čas na záchranu, probuzení, anebo snad na opravu toho, co je v nepořádku a špatně. Česká Konference proto přichází s velkou otázkou: Odbíjí dvanáctá dnešní společnosti? A pokud ano, ptejme se dál: Co přichází? Kudy vede cesta? Probudíme se včas? A proto dejme slovo pozvaným přednášejícím z různých oborů působení člověka, jak oni vidí současný stav ve společnosti, včetně odpovědí na aktuální otázky VII. ročníku České Konference.

SOBOTA – 21. listopadu 2015 dopolední část

9:00 Zahájení ČK

9:20 PhDr. Zdeňek Mahler, Dr.h.c. - „Osud nebo naděje"

10:00 Mgr. Tomáš Boněk - „Máme se bát? - strach a naděje na prahu velkých změn"

10:30 Ing. Jan Veleba - „Kde se nacházíme - aneb k národu patří jazyk, kultura a půda?"

11:00 Mgr. Renata Gregorová - „Celospolečenská devalvace lidských hodnot - nakolik dnes ještě platí, že rodina = základ státu?"

11:30 prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. - „Školský systém jako brzda rozvoje společnosti?"

12:00 Mgr. Irena Žantovská, Ph.D. - „Odbíjí dvanáctá dnešní společnosti?"

12:30 - 14:00 Přestávka na oběd

SOBOTA – 21. listopadu 2015 odpolední část

14:00 Jan Petránek - „Odpovědi na otázky k současnému dění."

14:15 Doc. Mgr. Petr Žantovský, Ph.D. - „Mediální manipulace v digitálním věku."

14:45 Jan Schneider - „Nejhorší smrt je z úleku."

15:15 JUDr. Miroslav Polreich - „Pozitivní řešení mezinárodních krizí."

15:45 RNDr. Marian Kechlibar, PhD. - „Kam kráčíš, Německo?"

16:15 RNDr. Emil Páleš, CSc. - „Duchovná identita Európy - výzvy a úlohy."

16:45 - 17:30 Přestávka na občerstvení

17:30 diskuze na téma
„ALTERNATIVNÍ MEDIA, JEJICH VLIV A BUDOUCNOST"
Této diskuse se zúčastní: David Hamr – redaktor ČR, Milan Vidlák - vydavatel a šéfredaktor časopisu Šifra, Boris Koroni (SK) –redaktor a moderátor rádia Slobodný vysielač, Doc. Mgr. Petr Žantovský, Ph.D. - novinář, historik médií, VŠ pedagog.

18:30 - 20:00 Přestávka na občerstvení - večeře

20:00 Večerní kulturní program, ve kterém uslyšíte krásné písně slovenského zpěváka a kytaristy Jana SVĚTLANA Majerčíka.

 

NEDĚLE – 22. listopadu 2015

9:00 Zahájení nedělního programu ČK

9:15 Tématické čtení

9:30 Ing. Aleš Hodina Dr.h.c. - „Rozpad rodiny a stát v roli otce."

10:00 Věra Ludíková - „Buďme vzorem pro ostatní"

10:30 prof. PhDr. Jiří Marvan, Ph.D. - „Čeština - budoucnost národa."

11:15 Mgr. Jana Šilerová - „I po půl jedné budeme žít."

11:45 Závěr a poděkování všem účastníkům ČK

Časy jednotlivých přednášek jsou pouze orientační. Změna programu vyhrazena. Možnost občerstvení zajištěno v příjemném prostředí kláštera Sv. Voršily. Chcete-li nás podpořit, pozvěte své přátele. Toto naše setkání může měnit dění ve společnosti.

ČESKÁ KONFERENCE 2015

Česká Konference – Je spolek, založený za účelem šíření osvětových myšlenek ve společenském životě lidí pro celkové všeobecné zlepšení soužití. Naším cílem v období 2009 – 2019 je Obecná porada o historii, současnosti a budoucnosti ve směřování lidské společnosti.

Posláním České Konference je otevřít prostor ke vzájemné spolupráci na všech rovinách lidské společnosti, od rodiny přes školu a zaměstnání, až po uspořádání věcí veřejných a následně pak až k úrovni celospolečenského ovzduší vzájemné podpory a posily – tak, jak je to velmi názorně a inspirativně vykresleno např. v klasickém díle J. A. Komenského „Obecná porada o nápravě věcí lidských".

Směřování České Konference i její snahou je pomoci ozdravění naší společnosti ve všech oborech lidského života. Pomoci nalézt chuť i odvahu spolupracovat a nacházet řešení bez ohledu na třídní, společenské, ekonomické, ale i duchovní rozdíly lidstva. Pevně věříme, že přes stále více se rozšiřující bezradné tápání všeobecného-společenského, politického i ekonomického vývoje východisko existuje.

Jsme si jisti, že veliké množství lidí, i přesto, co všechno bylo za posledních 20 let v plíživém rozkladu hodnot postupně ztraceno, nese v sobě trvalou vůli pro nalezení cesty opravdového obrození společnosti, pro naději. " Tato země volá po opravdových občanech, po rytířích naděje! "

Povzbudivá slova ze skvělého vystoupení na ČK pana Zdeňka Mahlera, jsou pro nás všechny velkou výzvou.

Zveme tímto všechny, kdo v sobě i v dnešní zrychlené a naléhavé době stále ještě chovají živou potřebu a touhu účinně pomoci současné společnosti k obnovení tradičních hodnot a spolu s tím i k udržení harmonie a spravedlnosti ve společenském životě, žít bez sporů, válek a násilí. Směřovat ke zdravému rozvoji lidské společnosti i každého jednotlivce v ní žijícího.
Vše záleží jen na naší odvaze a budeme-li my sami chtít.

Více informací najdete na: www.ceska-konference.cz nebo na telefonním č. :775 205 650
Finanční příspěvky můžete zasílat na BÚ č: 251713558 / 0300, ERA – Poštovní spořitelna

Děkujeme všem, kteří svým přispěním pomohli.

 

VII. ročník ČESKÉ KONFERENCE finančně podpořili:

 

VII. ročník České Konference mediálně podpořili:


Internetová televize CESTY K SOBĚ
www.cestyksobe.cz

Internetové rádio Slobodný visielač
www.slobodnyvysielac.sk

Svobodný a nezávislý časopis ŠIFRA
www.casopis-sifra.cz

Knihkupectví Hledající

Internetový magazín GNOSIS9.net
http://gnosis9.net/

Sdílet článek

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn