Vysílání 6.července 2016

Michal Roškaňuk – se zakladatelem projektu ADVENTOR jsme mohli zavnímat, jak přibližně prožívají svět autisté a že i přes své odlišné vnímání a uvažování jsou to vesměs lidé velmi inteligentní. Aleš Svoboda – jeden ze zakladatelů České konference oBohatil vysílání nejen svým osobním náhledem na osobnost Jana Husa a význam dnů, ve kterých „slavíme“ formou státního svátku Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Alfred Strejček – vyslechli jsme záznam jeho stále aktuálních slov, která zazněla na jedné z ČK a která se rovněž vztahují ke svátečním dnům 5. a 6. července. Věra Ludíková – její virtuální přítomnost podpořila slavnostní naladění celého vysílání a dodala odvahu k dalším krokům na rovině osobní i celospolečenské.

 

 Záznam z vysílání České Konference – 6.7.2016

Toto vysílání České konference mělo nejen velice sváteční atmosféru naplněnou vzpomínkami na Mistra Jana Husa a slovanské věrozvěsty Cyrila a Metoděje, ale mělo výjimečné kouzlo i díky tomu, že jsme mohli nahlédnout do světa lidí, kteří jsou obdařeni jiným vnímáním světa.  První host pan Michal Roškaňuk o tom ví  hodně, a to i ze svých vlastních zkušeností s  identifikační nálepkou „autista“. Je zakladatelem projektu ADVENTOR, který poskytuje služby a podporu lidem s autismem. Sám má tzv. Aspergerův syndrom, který je jedním z projevů (druhů) autismu. V tomto případě lidé nemají až tak veliké obtíže s komunikací., čehož byl pan Roškaňuk sám živým důkazem.

Škatulkování lidí je vždy velmi zavádějící. Přitom právě autisté jsou velice inteligentní lidé. Mají jen odlišný způsob vnímání a uvažování, což ve svém důsledku může přinášet do celku obohacení a plnocennost v úhlu pohledu na vše jako na celek. Pan Rošaňuk nám tedy otevřel malé okénko do „jejich“ světa. Svěřil se, jaké prožívání měl on sám, např. i kvůli tomu, že v době jeho dětství nebyl autismus jako takový u lidí vůbec diagnostikován. Sám postupně dospěl při uvažování o sobě k tomu, že je „jiný“, a to se odrazilo v jeho životě, kdy se z pozice jakéhosi „podivína“ postupně vypracoval k bodu uvědomění svých možností a nastavil svůj kompas jiným směrem. Rozhodl se pomáhat ostatním. Pracuje v odborné skupině při úřadu vlády, která se zabývá zlepšováním života autistů.  Uvedl i konkrétní případ, jak byl podpořen jeden mladý člověk tak, že nyní může „zářit“ a být prospěšný i úspěšný.

Dozvěděli jsme se kromě jiného, jaké otázky bychom autistům neměli klást, abychom je tím nevyvedli z míry. Také rozvinul úvahu o tom, do jaké míry se projevy autismu dají stimulovat léky a podal spousty dalších zajímavých informací. V neposlední řadě byl pan Roškaňuk podroben pravidelné otázce moderátora, a to co naší dnešní společnosti chybí a  co se nejvíce „podepisuje“ na současné spíše neutěšené situaci. V závěru rozhovoru nás pan Roškaňuk pozval na výstavu obrazů malovaných autisty, aktuálně pořádané době prázdnin na Malé Straně v Praze, kde v rámci výstavy ručně vyráběných hraček pro (nejen) postižené děti se pořádá i výstava děl autistických maliřů. Pořádány jsou i akce dalších umělců s  diagnostikovaným autismem, např. hudebníků. Podrobnější informace o těchto akcích i o tom, jak podpořit tento projekt, si můžete ověřit na stránkách www.adventor.org

 

Následovalo překvapení, a to v podobě změny moderátora pro druhou vysílací hodinu. Tím moderátorem byl pan David Borecký, který si připravil dotazy pro hosta pana Aleše Svobodu, jednoho ze zakladatelů a organizátorů České konference. Tato část vysílání byla věnována Janu Husovi a jeho době. Vyslechli jsme náhledy pana Svobody na dobu proměn a nezapomenutelný způsob, kterým se Jan Hus do historie našeho národa zapsal i to, jak jej vnímá pan Svoboda v rovině osobní. Jan Hus uchopil odkaz Ježíše do hloubi své duše. Jako vysvěcený kněz prožíval proto neustále se prohlubující rozpor mezi tím, co je skutečnou Pravdou a tím, co projevovala církev. Jeho niternost si zvolila cestu, kterou se ubíral dál. Každým svým krokem a působením stvrzoval své rozhodnutí. Byl skutečným hrdinou stojícím proti těm všem, kteří podléhali formátu nastavenému církví.

Pan Svoboda vyslovil i svůj názor na to, co se od doby Jana Husa změnilo či nezměnilo. Posunuli jsme se někam? Změnily se jen kulisy každodenního života? Co je pro nás prioritou dnes proti době minulé? Jak se v současnosti orientujeme na „kolbišti ducha“? Jsme dostatečně živí a aktivní?  Jan Hus se narodil do doby odemčené „zlatým klíčem požehnání“, do doby velmi probuzené, doby spojené s Karlem IV., plné nových myšlenek i dalších osobností ve světě, které došly k vnitřnímu prozření. Změna v celé lidské společnosti je podmíněna změnou v rovině osobní každého jednotlivce. Pan Svoboda zodpověděl i na dotaz, proč, když je to tak jednoduché a řešení leží před námi, k tomu stále ještě nedochází.

Odkaz Jana Husa bude Česká konference podporovat a předávat i nadále. Poté zazněla z nahrávky slova Alfréda Strejčka se vzpomínkou na Cyrila a Metoděj a zamyšlením např. nad tím, jak a proč bylo určeno, že oslava těchto dvou věrozvěstů chronologicky předchází dni vzpomínání na Jana Husa. Rovněž jsme se mohli zaposlouchat do ukázek z filmu o Janu Husovi z roku 1954 režiséra Otakara Vávry, kde z úst herce pana Zdeňka Štěpánka v hlavní roli hřměla slova poplatná i dnešní době.  V tomto bloku jsme také vyslechli výzvy moderátora Karla Kříže k odkazu Jana Husa i úvahy o tom, zda jsou pro nás osobnosti této doby opravdu stále ještě „živé“ či zda jen vítáme státní svátky jako dny volna.

 

Závěr vysílání byl věnován odvaze a povzbuzení ve formě slov básnířky a spisovatelky Věry Ludíkové. Její promluva, byť jen z nahrávky, navodila atmosféru její přímé přítomnosti v živém vysílání. Zodpověděla tak na zásadní otázky, např.  co se děje v dnešní době, co je v těchto dnech opravdu to nejdůležitější, o čem bychom měli přemýšlet, o dnešních vzorech, o uvědomění si, koho chceme vlastně následovat, a mnohé další. Pouhá krásná slova totiž nezajistí, že vše je zároveň dobré a správné. Na nápravě světa se musí podílet všichni. Slovo je mocné, ale příklady táhnou. I malí a zdánlivě bezmocní lidé zmohou hodně při zásadní změně světa. I nepatrná změna hodnot může způsobit změnu směru. Buďme sami sebou a přestaňme se bát…

Sdílet článek

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn