Vysílání 20.července

Jan Veleba  - senátor horní komory Parlamentu ČR otevřel výhled na současný stav politiky naší země a nastínil, jaké zásadní kroky by mohly vést k pozitivním změnám.  Mgr. Marek Vácha Ph.D. –přednosta katedry etiky na III. lékařské fakultě KU a jeho kolega prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. – poutavé povídání na téma etika, genetika, víra, život a smrt, které střídavě naplňuje humor, vážnost i citáty moudrých. RNDr. Marian Kechlibar, Ph.D, - v pořadu "Na západní frontě klid" opět procestujemeBritánii, Německo, Francii, Itálii, Turecko a můžeme informace porovnat s těmi, které slyšíme denně z médií  veřejnoprávních.

 

 Záznam z vysílání České Konference – 20.7.2016

V prvním vysílacím bloku se vynikajícím způsobem zhostil role moderátora pan Stanislav Rudolfský. Jeho hostem byl senátor horní komory Parlamentu, pan Jan Veleba. V popředí zájmu byly krajské senátní volby, imigrační krize a v neposlední řadě význam hodnot rodinných. Pan Jan Veleba má již řadu let své neměnné krédo, a to že „Politik musí být čestný člověk….“.  Svěřil se se svými zkušenostmi ze svých politických začátků. Začínal jako zakladatel Strany venkova v polovině 90. let. Malé či nově vznikající politické strany měly a stále mají nelehkou situaci na kolbišti větších hráčů. Současnou dobu vnímá jako velmi složitou, ale pro něj je politika určitou výzvou. V posledních letech sílí nedůvěra občanů ve velké strany. Považuje se za konzervativního politika a do podzimních krajských senátních voleb kandiduje za Stranu práv občanů. Malé strany mají své šance, a to v podobě vytváření koalic se stranami, které mají velmi podobný program. Další dotazy na pana senátora směřovaly na situaci mezinárodní. Je jedním z mála, kteří ve vší slušnosti otevřeně sdělují své náhledy, a to včetně názoru na imigrační krizi. Pan Veleba pochází z rodiny s velkou láskou k půdě. Jeho otec vyznával jako základní hodnoty národa 3 atributy – jazyk, kulturu a půdu. Pan senátor se distancuje od jakéhokoli rasismu či xenofobie, ale je zastáncem svébytnosti. Vzpomenul, že náš národ o ni bojoval dlouhá staletí. Islám a křesťanství dle jeho názoru spojit nejde. Ideje o jakési integraci jsou jen iluze. 1 800 tisíc migrantů, pohybujících se po Evropě, představuje velké nebezpečí pro naši kulturu. Sdělil i svůj názor na Schengen, Brexit či praktiky EU. Na naší současné vrcholné politické scéně v naší republice vnímá absenci opravdových osobností. Vhodní lidé existují, ale ve většině případů jsou vytíženi někde jinde a nestojí v současné době o to, věnovat svou osobnost a kvality službám státu. Pan Veleba zastává názor, že jsme nevyužili „novou dobu“, která se před námi rozprostřela po roce 1989. Zdá se, že nejsme tam, kde jsme chtěli být. Zaznělo ještě mnoho zajímavých postřehů. Důležité však je uvědomění, že bez změny hodnot, změny politických map v Evropě, bez určitého přesahu a souladu mezi hodnotami i naší vlastní vnitřní proměny, nám žádné změny zákonů nepomohou. Více než v revoluci věří pan senátor v evoluci.

Pravidelný host pan RNDr. Marian Kechlibar, PhD. v minulém vysílání chyběl, o to více se jistě posluchači těšili na novinky ze „západní fronty“. Nemohl být nevzpomenut Brexit a související události v Británii, která je nyní v hledáčcích všech dalších zemí. Jak se bude Britům dařit? V čem se jim uleví a v čem naopak přijdou zkrátka?  Francie rovněž prožívá určitou krizi, její občané se již dělí na „muslimy“ a „všichni ostatní“. Po incidentu v Nice je cítit rapidní úbytek respektu lidí vůči vládě. Občané si nechtějí nechat vnutit názor, že terorismus se stává „normální“ součástí života a je třeba si na něj zvykat. Zdá se, že současná politická garnitura to má zřejmě spočítané. V Itálii jsou problémy s masivními přílivy migrantů z Afriky. Nepokoje mají sice drobnější charakter, ale ekonomická situace ve Francii stagnuje již 14 let a nyní spíše klesá. Vysoké státní zadlužení je zde druhé nejvyšší po Řecku, o němž proběhly zřejmě zprávy, že se dostalo do přebytku, pravdou to však není. Turecko – to je v současné době vnímáno jako nějaký vřed, oblast, která má zaděláno na problémy na několik desítek let. Stává se z něj totalitní stát, který může být nebezpečný i svým sousedům. Režim již plně ovládá policii, školství, justici. Nebezpečí spočívá i v tom, že prezident Erdogan má spousty příznivců v jiných zemích, kteří tam následně projevují značně svou nesnášenlivost. Turecká armáda je druhá nejsilnější v NATO a dostává se rovněž pod vliv prezidenta.

Závěrečnými hosty byli dva úžasní pánové, Mgr. Marek Vácha Ph.D. , přednosta katedry etiky na III. lékařské fakultě Karlovy Univerzity a jeho kolega prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. Každá jejich věta je perlou prozrazující nejen veliké znalosti, ale i moudrost a hluboké zkušenosti. Stačí slušný život k tomu, aby nahradil víru? Žijí slušní ateisté „správněji“ než leckterý věřící? V jakých okamžicích našeho života pronikáme do jeho tajemství? Jaké mají tito pánové názory např. na euthanasii a je rozdíl v tom, jak tento akt vnímají ateisté a jak věřící? Rozhovor byl nabit citáty moudrých, např.  Alberta Einsteina či Sigmunda Freuda, ale i citáty biblickými. Rozvíjeno bylo mnoho témat, třeba fenomén času jako čtvrtého rozměru naší existence, věda a víra, rozum jako nástroj k poznání a pochopení prostoru kolem nás, a naopak nedokonalost našich tělesné smyslů pro poznávání světa jako celku. Celé povídání bylo tak rozmanité, zajímavé a obsáhlé, že je nelze vtěsnat do omezených mantinelů této anotace.

Sdílet článek

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn